Tyck till om tyreso.se

Olika plantyper

Vid planering kan olika plantyper komma i fråga. I Tyresö används översiktsplan, detaljplan och regionplan. Nedan kan du läsa mer om de olika plantyperna.

Plankarta

Exempel på detaljplanekarta.


Våra vanligaste planer

  • Detaljplan

    Detaljplaner reglerar markanvändningen mer i detalj än övriga plantyper och kan omfatta alltifrån någon enstaka fastighet till hela stadsdelar.

Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-06-26

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö