Tyck till om tyreso.se

Varför vill ni bygga ut här?

 

Frågor och svar

  • Tyresö växer och till år 2035 förväntas kommunen ha 60 000 invånare. Detta är ett av de områden som ingår i översiktsplanens utvecklingsstrategi. Strategin syftar till att skapa en mer sammanhållen kommun genom att arbeta med stråk som förtätar, förstärker och knyter ihop kommunens olika delar.

    Ett av de stråk som pekas ut i den nya översiktsplanen är Vendelsövägen i Trollbäcken som även omfattar Trollbäckens centrum vilket nu är ute på programsamråd. Längs Vendelsövägen kommer karaktären att ändras över tid, från villaområde till att bli mer stadslik.


Högermeny