Tyck till om tyreso.se

Kan vi påverka den nya bebyggelsen?

 

Frågor och svar

  • I samband med att en detaljplan samråds går det att skicka in synpunkter. Kommunen gör därefter en samlad bedömning, där inkomna synpunkter beaktas. En avvägning görs mellan enskilda och allmänna intressen.


Högermeny