Tyck till om tyreso.se

Hur tas hänsyn till intilliggande fastigheter vid ny bebyggelse?

 

Frågor och svar

  • Övergångar mellan ny och befintlig bebyggelse är en viktig fråga och kommer att studeras närmare i kommande detaljplanearbete. Generellt kan sägas att centrala lägen är lämpliga att prövas för en något högre bebyggelse genom detaljplan. Vid framtagande av en detaljplan bör en solstudie göras, för att visa hur förslaget påverkar angränsande fastigheter med skuggor.


Högermeny