Tyck till om tyreso.se

Hur hanteras ökade trafikmängder när det byggs mer bostäder?

 

Frågor och svar

  • En inledande trafikutredning visar på möjliga trafiklösningar som kommer att studeras vidare. I kommande detaljplanearbete är det även viktigt att alternativ till egen bil prioriteras för boende i nytillkommande bebyggelse. 


Högermeny