Tyck till om tyreso.se

Finns någon plan för vilken typ av byggnader som ska uppföras?

 

Frågor och svar

  • Utmed Vendelsövägen och främst i anslutning till Alléplan är inriktningen att det ska finnas företag och gärna butiker i bottenvåningen. Det är dock först i samband med framtagande av en detaljplan som mer konkreta förslag tas fram och arkitekturen sätts. 


Högermeny