Tyck till om tyreso.se

Planprocessen enligt PBL from 1 januari 2015

Detaljplaner som påbörjats efter 1 januari 2015 omfattas av plan- och bygglagen (PBL) enligt så kallat standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande.

PBL förändringar från 2015

 

Nya detaljplaneförfaranden

Standardförfarande: Härstammar från "enkelt förfarande".

Begränsat förfarande: Ett standardförfarande som begränsas till att innehålla endast ett kommunikationssteg.

Utökat förfarande: Härstammar från det "normala förfarandet".

Samordnat förfarande: Samordnas med andra lagar, härstammar från "enkelt förfarande".

 

Standardförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan: är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Planprocess 2015

 

Standardförfarande som begränsat förfarande

För att ett begränsat förfarande ska vara ett alternativ behöver: förutsättningarna för standardförfarandet vara uppfyllda planförslaget godkännas av samrådskretsen.Planprocess 2015

 

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas när förslaget till detaljplan: inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse, eller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprocess 2015

Vad innebär lagändringen 1 januari 2015?


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-07-19

Högermeny