Tyck till om tyreso.se

Detaljplanering - så fungerar det

En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur marken får användas. Processen att ta fram en detaljplan är reglerad i plan- och bygglagen, PBL.

planpil gamla

Bilden visar en allmän beskrivning för hur arbetet/processen för detaljplanering ser ut. För specifika förfaranden, läs under planprocessen längre ned. Klicka på bilden för att få större bild.

 

Planbesked
Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om det hos kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott. Planbeskedet innebär ingen garanti föra att planen kommer att antas och kommunstyrelsen kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas. Från och med den 2 maj 2011 tas det ut en avgift när man ansöker om planändring, minsta avgift för en ansökan är 8500 kronor. Sökande får ett besked på sin ansökan inom fyra månader. Ett enkelt förfarande tar ca 6 månader.


1 januari 2015 förändras processen för att ta fram en detaljplan

Intentionen med lagförändringarna i plan- och bygglagen är att planprocessen ska bli effektivare. Som tidigare kommer det att finnas två olika förfaranden. Ett standardförfarande som härstammar från det enkla förfarandet och ett utökat förfarande som härstammar från det normala förfarandet. Kommunen beslutar vilket förfarande som ska följas beroende på planförslagets innebörd och påverkan.

Vad innebär lagändringen 1 januari 2015?


Detaljplanering - så fungerar det

Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö