Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • I kommunens skolutredning från 2014 benämns lokalsituationen i Trollbäcken som särskilt akut och nu avser barn- och utbildningsförvaltningen ta ett samlat grepp kring hur skollokalerna framöver ska organiseras och utvecklas för att bli mer effektiva, ändamålsenliga och flexibla.

    Enligt utredningen föreslås att en ny skola med kapacitet för cirka 700 elever byggs i Trollbäcken som ersätter nuvarande Fornuddens skola. Äldreomsorgen i Tyresö är i behov av nya vårdplatser och prognosen är att ett nytt omsorgsboende med ca 60 platser kommer att behövas cirka år 2017-18 i Trollbäcken.

    Samhällsbyggnadsförvaltningen avser genom detta planförslag ta ett samlat helhetsgrepp på området och behoven.


Högermeny