Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende i Fornudden

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende i Fornudden.

 

Planområdet är i anslutning till Forn­uddsparken i kommundelen Trollbäcken, cirka 400 meter sydväst om Alléplan. I söder finns sjön Drevviken. Nordost om om­rådet finns Alléplan, som är centrum i Trollbäcken. Detaljplanen tas fram med utökat för­farande.

Planuppdrag: MSU 2013-03-13 §33
Beslut om utökat planuppdrag: MSU 2015-03-11 §31
Samråd: 2015-05-26 - 2015-08-10
Granskning: 2016-01-19 - 2016-02-16
Antagen: 2017-03-15
Laga kraft:

 

Detaljplanen är överklagad

 

 

 

Information


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Exploateringsenheten

Projektledare
Emilia Reiding
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö