Tyck till om tyreso.se

Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende i Fornudden

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende i Fornudden.

 

Planområdet är i anslutning till Forn­uddsparken i kommundelen Trollbäcken, cirka 400 meter sydväst om Alléplan. I söder finns sjön Drevviken. Nordost om om­rådet finns Alléplan, som är centrum i Trollbäcken. Detaljplanen tas fram med utökat för­farande.

Planuppdrag: MSU 2013-03-13 §33
Beslut om utökat planuppdrag: MSU 2015-03-11 §31

Samråd: 2015-05-26 - 2015-08-10
Granskning: 2016-01-19 - 2016-02-16
Antagande: Preliminärt 2017-02-23
Laga kraft: Tidigast kvartal 2 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

 

Information


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Dijedona Kelmendi
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö