Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Planområdet är beläget vid Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, ca 50 meter från Långsjöns strand. Områdets gränsar i nordost till ett naturområde vilket i gällande plan är avsatt som park. Längs sydvästra och sydöstra plangränsen löper Långsjövägen, i öster och i nordväst finns grannfastigheter.


Högermeny