Tyck till om tyreso.se

Underrättelse inför antagande

 

Frågor och svar

  • Underrättelse inför antagande

    Detaljplanen för fastigheten Näsby 4:311, 4:314, 4:394, 4:395, 4:396, 4:1159, 4:1481, samt del av Näsby 4:297 och Kumla 3:1264  har varit på granskning med berörda myndigheter och sakägare under tiden 14 juni – 30 september 2016. Detaljplanen, som tagits fram med normalt planförfarande, har godkänts av kommunstyrelsen den 13 mars 2017, enligt beslut § 39, och kommer tas upp för antagande på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2017.

    Inkomna synpunkter under granskningsperioden finns redovisade i ett granskningsutlåtande


Högermeny