Tyck till om tyreso.se

Granskning pågår 14/6– 30/9 2016, öppet hus hålls 5/9

 

Frågor och svar

  • Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 14 juni - 30 september 2016 för att få synpunkter från dem som berörs av planen. Ett öppet hus där du kan komma och diskutera förslaget med representanter från projektgruppen som arbetat med detaljplanen kommer att hållas i Kumla skola måndagen den 5/9 kl. 17.30-19.00.

    Skicka dina synpunkter skriftligen med brev eller e-post så att det är oss tillhanda senast 30 september 2016. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för bostäder vid Södergården. Adress: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. E-post: plan@tyreso.se. Efter granskningstiden görs ett granskningsutlåtande i vilket kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

    Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


Högermeny