Tyck till om tyreso.se

Ändring av detaljplan för Linde 13:9

Kommunstyrelsens miljö-och samhällsbyggnadsutskott ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för bestämmelser av störningsskydd Linde 13:9 på Lindevägen 44 i Trollbäcken.

Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2016-08-31 §99
Samråd: Preliminärt kvartal 3 2016
Granskning: Preliminärt kvartal 4 2016 
Antagande: Preliminärt kvartal 1 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 1 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.


Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-03

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Planarkitekt
Axel Lindqvist
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum