Tyck till om tyreso.se

Trollbäcken

Trollbäcken är ett lummigt och väl uppvuxet område. Här finns till största delen villor men i centrum även lägenhetshus.

Många av planerna för bebyggelsen gjordes redan på 50-talet. I områdets lokala centrum, Alléplan, finns restauranger och butiker samt service som till exempel bibliotek och bra kommunikationer. Centrum ramas in av 2- och 3-våningshus med lägenheter. Några är byggda så sent som 2007.

Badmöjligheter finns i Drevviken i väster och i Barnsjön i öster.


Pågående detaljplaner i Trollbäcken

 • Detaljplan för bostäder vid Södergården

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder i 3–5 våningar, verksamhetslokaler (avsedda främst för restaurang eller handel) med tillhörande gemensamma vistelseytor och underjordiska parkeringsgarage samt möjliggöra för ett trafiksäkert och attraktivt gaturum i och i anslutning till planområdet.

 • Detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen

  Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta och samråda förslag till ny detaljplan för bostäder inom del av Hanviken 2:1 vid Stjärnvägen 29C-E i Trollbäcken.

 • Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende i Fornudden

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende i Fornudden.

 • Detaljplan för Vallmon 8-11

  Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för nya bostäder vid Långsjövägen 51-53. Planområdet är beläget vid Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, nära Långsjöns strand.

Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-09

Högermeny