Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Bebyggelse uppförs i form av flerbostadshus i 3-4 våningar, där de högre husen främst placeras närmast Tyresövägen, och de lägre mot befintlig bebyggelse längs Maria Sofias väg. Bebyggelsen föreslås utformas med utgångspunkt i de gestaltningsprogram som finns i Tyresö Strands trädgårdsstad, när det gäller byggnadernas skala, färgsättning och tydligt utformade gaturum. Förslaget möjliggör att cirka 120 nya lägenheter kan uppföras. Av dessa är lägenhetsfördelningen 75 % 1:or och 25 % 2:or. Utöver bostadsbebyggelsen tillkommer miljöhus och parkeringar samt en enkelriktad gårdsgata för god tillgänglighet och angöring till den nya bebyggelsen. Denna gårdsgata kommer då löpa parallellt med Tyresövägen med en markremsa mellan för trädplantering och häckar. En smal remsa av Maria Sofias väg ingår också i planen.

    Detaljplanen gör det möjligt att uppföra nya bostäder i flerbostadshus vid Maria Sofias väg. Planen möjliggör en bredare demografisk blandning genom tillkomsten av mindre lägenheter i kommundelen Tyresö Strand. Den nya bebyggelsen ska utgöra en ny årsring till Tyresö Strands trädgårdsstad med den utformning och karaktär som kännetecknar denna.


Högermeny