Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

 • Förslaget innehåller cirka 210 – 230 bostäder i 3 till 6 våningar. Bebyggelsen ska i möjligaste mån anpassas efter platsens befintliga natur och terräng. I norr, mot Tyresövägen, förslås sammanhängande byggnader som omsluter ett torg och utgör ett skydd mot Tyresövägens buller. I den södra delen består bebyggelsen av mer fristående volymer. Cirka hälften av bostäderna ska uppföras med hyresrätt och hälften med bostadsrätt. Parkeringen till bostäderna ska i huvudsakligen förläggas i ett gemensamt underjordiskt garage.

  Ett äldreboende med plats för cirka 60 boenden föreslås byggas vid torget i den norra delen av planområdet. Det fortsatta planarbetet får visa hur besöksparkeringarna till verksamheterna bäst lokaliseras. En eventuell vårdcentral skulle med fördel integreras med det särskilda boendet.

  Apelvägen idé

  Visionsbild, vy mot nordväst. Klicka på bilden för att se den i större format. Bild: sandellsandberg

   

  Söder om planområdet har förslaget utökats till att omfatta fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:54. Det utökade förslaget innehåller ca 50 lägenheter i 2-3 våningar enligt BoAktivt-konceptet, som uppförs kring en gemensam inglasad gård, med fokus på människor i högre ålder.


Högermeny