Tyck till om tyreso.se

De senaste 15 åren har inneburit en total omvandling av karaktären i Strand. Sedan 30-talet har här funnits fritidsbebyggelse, men området blev i och med 1987 års Översiktsplan (ÖP) ett område för permanent bebyggelse. (Översiktsplan är ett övergripande styrdokument för hela kommunens markanvändning)

Tyresö Strand är en mycket populär kommundel
Precis som namnet anger ligger den utmed havet, Erstaviken. Den präglas till stora delar av villaområden som andas nybyggaranda. Här finner du även ett småskaligt flerbostadsområde, den så kallade trädgårdsstaden, med radhus, parhus och lägenheter beläget runt områdets hjärta – Strandtorget. Här finns livsmedel, bibliotek, fik, affär och restauranger.

Trivsam småskalig bebyggelse och sjönära boenden
Omvandlingen har varit lyckad och Strand upplevs som ett mycket trivsamt bostadsområde. Till stor del tack vare ett genomtänkt gestaltningsprogram för trädgårdsstaden. I programmet styrs bland annat byggnadernas utformning och färgsättning med mera.

Vi jobbar med de avslutande etapperna i Strand
Vid Strandängarna och utmed delar av Strandvägen pågår ännu detaljplanearbeten. Området kring Slumnäsvägen i samband med brädgårdsområdet kommer också det att planeras för tätare bebyggelse.


Pågående detaljplaner i Strand

  • Bostäder vid Maria Sofias väg

    Detaljplaneförslaget gäller fastigheterna Tyresö 1:480, Strand 1:335, Strand 1:511, Strand 1:519, Strand 1:520 samt del av fastigheterna Tyresö 1:544 och Strand 1:2 i Tyresö Strand, Tyresö kommun.

  • Detaljplan för Apelvägen

    En ny detaljplan tas fram för området vid Apelvägen i Tyresö Strand. Detaljplanen innehåller förslag till bostäder, vårdboende och verksamhetslokaler.

Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny