Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Etapp 11, Tegelbruket är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö.

    Den fördjupade översiktsplanen föreskriver att utvecklingen av området ska ske med stor hän-syn till natur- och kulturvärden. Den karakteristiska naturen och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna ska bevaras och skyddas. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och vägar.


Högermeny