Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Detaljplanen Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut. Tegelbruket omfattas i huvudsak av äldre detaljplaner i form av avstyckningsplaner och byggnadsplaner avsedda för fritidshusbebyggelse. I takt med att andelen permanentboende har ökat i området har även belastningen på miljön ökat. Såsom ökat uttag av grundvatten och ett ökat utsläpp av avloppsvatten. Dessutom har kraven på service och bättre vägstandard i området ökat.

    Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen (120-160 kvm byggnadsyta och minsta tomtstorlek cirka 3 000 kvm). Etappen omfattar totalt cirka 55 privatägda fastigheter.


Högermeny