Tyck till om tyreso.se

Tegelbruket etapp 11

Detaljplan Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-11-26 § 151
Samråd: 8 november - 6 december 2016
Granskning: Preliminärt kvartal 1 2018
Antagande: Preliminärt kvartal 2 2018
Laga kraft: Tidigast sommaren 2018

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Information


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Carolin Andersson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö