Tyck till om tyreso.se

Tegelbruket etapp 11

Detaljplan Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut.

Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-11-26 § 151
Samråd: 8 november - 6 december
Granskning: Preliminärt kvartal 3 2017
Antagande: Preliminärt kvartal 4 2017
Laga kraft: Tidigast kvartal 4 2017

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Planprocess

 

Information


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Carolin Andersson
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö