Tyck till om tyreso.se

Detaljplanen och gatukostnadsutredningen utställd för granskning 22 mars - 3 maj 2016

 

Frågor och svar

  • Detaljplanen och gatukostnadsutredningen utställd för granskning 22 mars - 3 maj 2016

    Granskning gällande detaljplan och gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8

    Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Raksta, etapp 8. För utbyte av information och synpunkter inbjuds härmed till granskning kring förslagen. Planförslaget och gatukostnadsutredningen finns utställt för granskning under tiden 22/3 - 3/5 2016. Hela detaljplaneförslaget och gatukostnadsutredningen finns tillgängligt på kommunens hemsida, vid kommunens servicecenter samt på kommunens bibliotek. Efter granskningstiden görs ett granskningsutlåtande i vilket kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

    Välkommen med dina synpunkter
    Skicka dina synpunkter skriftligen med brev eller e-post så att det är kommunen tillhanda senast 3 maj 2016. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan och/eller gatukostnadsutredning för Raksta, etapp 8. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Adress: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. E-post: plan@tyreso.se


Högermeny