Tyck till om tyreso.se

Raksta etapp 8

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Raksta, etapp 8. Ett nytt samråd för 113 §-förordnandet har ägt rum mellan den 20 december 2016 och 10 januari 2017.


Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö. Detaljplanen tas fram med normalt förfarande.

Planuppdrag: MSU 2014-06-16 § 96
Programsamråd: Översiktsplanen gäller som program
Samråd: 5 augusti - 30 september 2014
Granskning: 22 mars - 3 maj 2016
Antagen: KF 2017-05-18 §61
Laga kraft: 

 

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

Gatukostnadsutredningen är överklagad till förvaltningsrätten.

 

 

 

Information


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2017-12-14

Högermeny

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Åsa Ström
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planarkitekt, Tema
Hanna Fürstenberg Danielsson

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö