Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Kommunen omvandlar ett stort antal fritidshusbebyggelseområden till permanenta bostadsområden.  I samband med denna utbyggnad byggs vägar och vatten och avlopp ut. Genom att bygga ut vatten och avlopp minskas utsläppen från privata avloppsanläggningar till omgivande vattendrag och sjöar av betydande omfattning exempelvis Östersjön.

    Vid utbyggnad av vägar behöver massor hanteras, exempelvis av jord och berg. För att ha en långsiktig planering och att detta ska göras på ett hållbart sätt behövs en lokal masshantering. I strategin (Strategi för etablering, schaktupplag och masshantering i Tyresö kommun, 2012) är Storängen utpekad som ett av områdena för lokal masshantering.


Högermeny