Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Detaljplanen ska skapa större byggrätter på befintliga fastigheter. I enlighet med tidigare etapper på Brevikshalvön ska en fastighet vara minst 6000 kvm för att styckas. Tomtens topografi kan göra att en fastighet bäst lämpar sig att styckas i olika stora delar. Den minsta fastighetsstorlek som tillåts vid styckning är dock 2700 kvm. Möjlighet till avstyckning ska utredas under planarbetet. Bestämmelser om maximal och minimal fastighetsstorlek ska införas för att säkerställa möjlighet till avstyckning kopplad till gatukostnadsutredningen. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras in i området, vägarna kommer få en ökad standard samt förses med belysning och i vissa fall gångbanor.

    Nyttan med projektet är en förbättrad miljösituation för Kalvfjärden genom att enskilda avlopp och brunnar byts ut mot kommunalt vatten och avlopp. Den kommunala försörjningen av vatten bidrar också till en tryggare försörjning av färskvatten. 


Högermeny