Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden för att möjliggöra ett beviljande av bygglov för att kunna återuppföra nedbrunnen byggnad inom fastigheten.


Högermeny