Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Ändringen syftar till att justera gränsen mellan kvartersmark och vattenområde inom fastigheten Brevik 1:99.

    Under planarbetet för den gällande detaljplanen tolkades strandlinjen in felaktigt för fastigheten Brevik 1:99. Gränsen mellan mark och vatten enligt plankartan kom därför inte att överensstämma med den verkliga strandlinjen. Ändringen innebär en förskjutning av gränsen mellan kvartersmark och vattenområde, för att denna ska spegla den verkliga strandlinjen. Det tillkommer även en planbestämmelse om upphävande av strandskydd inom kvartersmark för bostäder (B1). Planbestämmelse e1 utgår. Ändringen innebär ingen förändring gällande användning eller struktur i området.


Högermeny