Tyck till om tyreso.se

Östra Tyresö

Kommundelen Östra Tyresö omfattar Brevik, Raksta, Solberga, Bergholm och delar av yttre Brevik (Sjöberga, Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Kust och hav
Här är karaktären fortfarande lantlig och kommunala gator och VA är endast utbyggt i liten utsträckning. Utbygganden kommer att ske gradvis över en lång tid. Utflyttningstrenden ser ut att håll i sig ett bra tag till. Det kuperade landskapet och de smala vägarna är några av de utmaningar vi jobbar med. En utbyggnad kräver både tekniska lösningar och finansiella resurser. Men det är inte allt. Vi jobbar också för att det ska bli en hållbar utveckling för miljön och att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver!
Översiktsplan och detaljplaner för Östra Tyresö

Gällande detaljplaner för hela Tyresö kommun


Pågående detaljplaner i Östra Tyresö

  • Raksta etapp 8

    Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Raksta, etapp 8. Ett nytt samråd för 113 §-förordnandet hållsmellan den 20 december 2016 och 10 januari 2017.

  • Tegelbruket etapp 11

    Detaljplan Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp byggs ut.

  • Detaljplan för lokal masshantering vid Storängen inom del av fastigheten Tyresö 1:1

    Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för lokal masshantering vid Storängen.

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-17