Tyck till om tyreso.se

Östra Tyresö

Kommundelen Östra Tyresö omfattar Brevik, Raksta, Solberga, Bergholm och delar av yttre Brevik (Sjöberga, Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Kust och hav
Här är karaktären fortfarande lantlig och kommunala gator och VA är endast utbyggt i liten utsträckning. Utbygganden kommer att ske gradvis över en lång tid. Utflyttningstrenden ser ut att håll i sig ett bra tag till. Det kuperade landskapet och de smala vägarna är några av de utmaningar vi jobbar med. En utbyggnad kräver både tekniska lösningar och finansiella resurser. Men det är inte allt. Vi jobbar också för att det ska bli en hållbar utveckling för miljön och att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver!
Översiktsplan och detaljplaner för Östra Tyresö

Gällande detaljplaner för hela Tyresö kommun


Pågående detaljplaner i Östra Tyresö

  • Raksta etapp 8

    Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Raksta, etapp 8. Planområdet är beläget i östra Tyresö.

  • Tegelbruket etapp 11

    Samråd över detaljplan för Tegelbruket etapp 11 pågår 10 november - 6 december. Välkommen med dina synpunkter!

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-29