Tyck till om tyreso.se

Planen överklagad

 

Frågor och svar

  • Planen överklagad

    Detaljplan: Kommunen har fått rätt i mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande prövningen om upphävande av strandskydd i detaljplan Nyfors. MÖD har i dom P 2270-15 konstaterat att kommunen hade rätt att upphäva strandskyddet. Detaljplanen vinner inte laga kraft för det utan planen är nu återvisad till föregående instans, mark- och miljödomstolen, MMD. Anledningen till det är att underrätten har valt att inte pröva tidigare invändningar. Det kvarstår alltså frågor som nu ska prövas där.

    Den 24 februari 2017 meddelade mark- och miljödomstolen att de avslagit överklagandena som inkommit. Planen kan dock återigen komma att prövas i mark- och miljööverdomstolen innan den vinner laga kraft.

    Gatukostnadsutredningen: Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 16 november 2015 att de inte meddelar prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därmed fast. Gatukostnaden är därmed antagen enligt beslut från kommunfullmäktige 25 september 2014, det vill säga enligt handlingarna på hemsidan.


Högermeny