Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Förslag till ny bebyggelse

    Detaljplan Nyfors är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. I vissa delar av området kan tätare bostadsbebyggelse planeras. Områdets kulturhistoriska värden såväl som natur- och rekreationsvärden ska tillvaratas.


Högermeny