Tyck till om tyreso.se

Samråd över planprogram 30/8-30/9

 

Frågor och svar

 • Samråd över planprogram 30/8-30/9

  Planhandlingarna finns utställda för samråd under tiden 30 augusti – 30 september 2016. De handlingar som hör till planprogrammet finns tillgängliga här på webbplatsen, på kommunens bibliotek samt vid kommunens servicecenter.
  Planområdet berör Näsby-Uddby, Näsby träsk torrläggningsföretag och Bollmora, Gimmerstad torrläggningsföretag. Fastighetsägare inom torrläggningsföretagen är sakägare.

  Du har nu möjlighet att i ett tidigt skede av planprocessen påverka förslagets utformning genom att under samrådstiden lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Vill du veta mer är du välkommen att besöka oss på något av våra två samrådstillfällen;

  • Tyresöfestivalen den 3 september. Vi finns på plats i stråket mellan kl 12-17 i Wättingetältet. Klockan 14 har du möjlighet att följa med på en planpromenad genom programområdet.
  • Granängstorget den 17 september. Vi finns på plats på torget mellan kl 13-15. Klockan 14 har du möjlighet att följa med på en planpromenad genom programområdet.

  Välkommen med dina synpunkter

  Om du har synpunkter på förslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 30 september 2016 ha inkommit skriftligen till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö eller till plan@tyreso.se.

  För mer information

  Annie Söder, planarkitekt, 08-5782 93 28, annie.soder@tyreso.se


Högermeny