Tyck till om tyreso.se

Förslag till utveckling

 

Frågor och svar

  • Förslag till utveckling

    Planarbetet genomsyras av tre ledord; En inkluderande miljö, Delaktighet och Jämställdhetsperspektiv, för att säkerställa ett mänskligt perspektiv på planeringen för Wättingeområdet.

    Planprogrammet redogör för möjligheten till uppförandet av ca 800 nya bostäder i området mellan Tyresö gymnasium och Granängsringen. Wättingebacken utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum. Wättingebacken länkar samman de kringliggande bostadsområdena och ger möjligheter till nya förbindelser mellan Tyresö centrum, Granängstorget och Wättingestråket.

    Wättingestråket utvecklas med olika funktioner som dels syftar till att binda samman områden genom förbättrade kopplingar, dels till att omhänderta, förvalta och förtydliga stråkets historia, identitet, ekologiska värden och rekreativa miljöer.


Högermeny