Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett planprogram för Wättingeområdet som omfattar både området kring det befintliga gymnasiet, i planprogrammet kallat Wättingebacken, samt hela Wättingestråket. I planprogrammet redovisas ambitionen med utvecklingen för området genom riktlinjer och principer för utformningen.


Högermeny