Tyck till om tyreso.se

Enkätresultat

Under hela november 2015 hade Tyresöborna möjlighet att tycka till om Wättingestråket idag och i framtiden. Här är resultatet.

Wättinge, Wättingestråket, dialog"Trivsamt", "Bra för hundar", "Trist miljö" och "Naturkänsla nära centrum". Det var några av åsikterna om Wättingestråket som framkom av den tidiga dialogen om Wättingestråket. Genom att svara på en webbenkät under november kunde Tyresöborna dela med sig av tankar och idéer kring stråket som sträcker sig från Tyresövägen i norr till Tyresö-Flaten i söder. Hur stråket upplevs, vad som är bra och dåligt och hur vi kan göra stråket ännu bättre var fokusfrågor. Ungefär 180 personer tyckte till, både via webbenkäten och på Tyresö kommuns Facebooksida. 

Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt och projektledare för Wättingestråket, går nu igenom alla synpunkter som kommer ligga till grund för ett förslag som presenteras våren 2016.  

- Vilket fantastiskt gensvar! Synpunkterna är otroligt viktiga i mitt fortsatta arbete. Det är roligt att se att så många har haft konkreta tips på aktiviteter längs stråket. Tyresöborna värnar dessutom om naturvärdena, något som är extra tydligt i enkätsvaren. Det är en viktig punkt jag kommer ta med mig, säger Johanna Ronnheden. 

Se resultatet av enkäten här

Läs mer om Wättingestråket


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny