Tyck till om tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Utveckling Wättingestråket

Utveckling Wättingestråket

Wättinge, Wättingestråket, dialogWättingestråket, som sträcker sig ändå från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr, är ett av de områden som kommunen vill utveckla. Det är en del i arbetet med att utveckla hela Wättingeområdet. Målet är att Wättingestråket ska bli ett attraktivt parkstråk med en variation av aktiviteter och upplevelser som Tyresöborna är stolta över.

Här kan du läsa mer om den tidigare dialogen om Wättingestråket

Utseende i högerspåret
Utveckling Wättingestråket

Utveckling Wättingestråket

Wättinge, Wättingestråket, dialogWättingestråket, som sträcker sig ändå från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr, är ett av de områden som kommunen vill utveckla. Det är en del i arbetet med att utveckla hela Wättingeområdet. Målet är att Wättingestråket ska bli ett attraktivt parkstråk med en variation av aktiviteter och upplevelser som Tyresöborna är stolta över.

Här kan du läsa mer om den tidigare dialogen om Wättingestråket

Utseende med två kolumners bredd
Utveckling Wättingestråket

Utveckling Wättingestråket

Wättinge, Wättingestråket, dialogWättingestråket, som sträcker sig ändå från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr, är ett av de områden som kommunen vill utveckla. Det är en del i arbetet med att utveckla hela Wättingeområdet. Målet är att Wättingestråket ska bli ett attraktivt parkstråk med en variation av aktiviteter och upplevelser som Tyresöborna är stolta över.

Här kan du läsa mer om den tidigare dialogen om Wättingestråket