Tyck till om tyreso.se

Vad kommer hända med Wättingestråket?

 

Frågor och svar

  • Vad kommer hända med Wättingestråket?

    Utvecklingen av Wättingestråket handlar om att ta fram förslag på hur stråket i framtiden kan användas och utformas. Målet är att området ska bli ett attraktivt parkstråk med en variation av aktiviteter och upplevelser som Tyresöborna är stolta över. Syftet är att både undersöka vilka områden som ska bevaras, till exempel hur vi kan stärka svaga gröna länkar så djur och växter kan sprida sig men också vilka områden som kan utvecklas, till exempel med odlingsplatser och andra aktiviteter.


Högermeny