Tyck till om tyreso.se

Vad har redan planerats?

 

Frågor och svar

  • De första åtgärderna som planeras är att gatubelysningen längs stråket måste rustas upp samt att göra gång- och cykelvägen säkrare genom att bredda den och separera gång- och cykelbanan med en linje. Utöver detta kommer en hundrastgård byggas längs stråket men var den kommer ligga måste utredas i samband med andra förslag på förbättringar. Hundrastgården kommer dock att bli den första insatsen som görs i upprustningen av Wättingestråket, eftersom den är så efterlängtad av många Tyresöbor. Hundrastgården beräknas stå klar under våren 2016, förutsatt att medel finns.


Högermeny