Tyck till om tyreso.se

När får vi hundrastgård?

 

Frågor och svar

  • Den planerade hundrastgården längs Wättingestråket kommer att ligga i höjd med Dalhallen. Det som planeras är en till stor del grusad hundrastgård, där delar även kommer att vara gräs och naturmark. I naturmarken kommer det att stå redan uppväxta träd bland vilka hundarna kommer kunna leka. Inom området kommer det att finnas ny belysning, bänkar, sopkärl samt förhoppningsvis även ett väderskydd.


Högermeny