Tyck till om tyreso.se

När börjar det hända saker i området?

 

Frågor och svar

  • När börjar det hända saker i området?

    Våren 2016 kommer ett gemensamt förslag för hela Wättingeområdet (gymnasieområdet och Wättingestråket) att presenteras då du har möjlighet att lämna dina synpunkter, ett så kallat samråd. Efter samrådsperioden ska förslaget godkännas. Detta kan ske tidigast efter sommaren 2016. Efter att detta förslag är godkänt kan detaljplaner börja tas fram för olika delar av Wättingeområdet. Den planerade hundrastgården beräknas stå klar under våren 2016, förutsatt att medel finns.


Högermeny