Tyck till om tyreso.se

När är det klart?

 

Frågor och svar

  • Projektet kommer pågå under lång tid och det är många faktorer som kan påverka tidsplanen.

    Ett gemensamt förslag för hela Wättingeområdet (gymnasieområdet och Wättingestråket) kommer tas fram våren 2016, ett så kallat samråd. Efter samrådsperioden ska förslaget godkännas. Detta kan ske tidigast efter sommaren 2016. Efter att detta förslag är godkänt kan detaljplaner börja tas fram för olika delar av Wättingeområdet. Tidigast 2017-2018 kommer du att kunna se förändringar i området.


Högermeny