Tyck till om tyreso.se

Kommer värdefull natur att försvinna?

 

Frågor och svar

  • Kommer värdefull natur att försvinna?

    Syftet med utvecklingen av Wättingestråket är att ta fram idéer och förslag på hur vi kan utveckla och bevara stråkets höga naturvärden och samtidigt skapa attraktiva miljöer för både avkoppling och aktivitet. Detta för att skapa ett attraktivt parkstråk som kan användas av alla. Det kan alltså gälla att ta fram bättre mötesplatser, både för avkoppling men också för pedagogik och andra aktiviteter.

    Vissa områden måste stärkas, till exempel den svaga gröna länken mellan Nackareservatet och Tyresta. Detta kan göras genom att till exempel anlägga ängsmarker istället för gräs. Att lyfta fram och utnyttja så kallade ekosystemtjänster är en viktig del i detta arbetet. Ekosystemtjänster är ett begrepp som beskriver de nyttor i form av "gratis" tjänster, produkter och värden som naturen ger oss människor, till exempel rent vatten och bin och humlors pollinering.

    Andra områden måste göras säkrare och tryggare, till exempel genom bra belysning och aktiviteter.


Högermeny