Tyck till om tyreso.se

Är Wättingestråkets avgränsning beslutad?

 

Frågor och svar

  • En del av syftet med projektet är att fastställa en avgränsning för den yta som anses nödvändig för att stråket ska värnas och kunna behålla sina funktioner och värden inför eventuella kommande projekt som kan påverka dess utveckling eller utbredning.


Högermeny