Tyck till om tyreso.se

Tidigare dialog om Wättingestråket

Wättingestråket sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr och är ett av de områden som kommunen vill utveckla. I november 2015 fick Tyresöborna svara på en enkät för att kunna samla in kunskap och idéer till det fortsatta arbetet.

Wättinge, Wättingestråket, dialog
Utveckling Wättingestråket handlar om att ta fram förslag på hur stråket i framtiden kan användas och utformas. Målet är att Wättingestråket ska bli ett attraktivt parkstråk med en variation av aktiviteter och upplevelser som Tyresöborna är stolta över. Genom att låta Tyresöborna svara på en enkät under november 2015 ville vi i ett tidigt skede få reda på tankar och idéer om stråket för att kunna samla in kunskap och idéer till det fortsatta arbetet.

Resultatet av enkäten sammanställdes och presenteras på denna sida. Idéerna och förslagen kommer ligga till grund för ett samrådsförslag som vi siktar på att gå ut med under våren 2016. Då har du återigen möjlighet att lämna synpunkter. Du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet på denna webbsida; www.tyreso.se/wattinge.

EnkätresultatWättingestråket, wättinge Wättinge, wättingestråket


Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-02-20

Högermeny