Tyck till om tyreso.se

Wättingeområdet

Chans att tycka till om Wättingeområdet! Välkommen med synpunkter på planprogrammet under samrådet 30 augusti – 30 september 2016.

Hundrastplats, upprustat gång- och cykelstråk samt en parkourpark. Det är bara några av de tilltänkta inslagen i den framtida utvecklingen av Wättingeområdet. Det cirka 3,5 kilometer långa stråket sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr och blir en central del när hela Wättingeområdet ska utvecklas. En viktig del i planerna är också att bevara och stärka den fina natur som finns längs med stråket.

Illustrationsbild Wättingeområdet

Utöver själva satsningen på Wättingestråket innehåller planprogrammet en helt ny stadsdel med cirka 800 nya bostäder – Wättingebacken. Stadsdelen kommer att knyta samman Wättingestråket med de befintliga bostäder som redan i dag finns vid Granängsringen. Här kommer kommunen bland annat att satsa på att aktivitetstorg som ska ligga in anslutning till Tyresö gymnasium.

- Detta blir kommunens nästa stora utvecklingsområde. Området ligger fantastiskt till och innehåller ett unikt centralt rekreationsstråk. Genom att utveckla området knyter vi samman de befintliga bostadsområdena på ett bättre sätt och bidrar till kommunens variation, säger Sara Kopparberg, chef på Tyresö kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Den 30 augusti går planprogrammet ut på samråd och under en månads tid har Tyresöborna chans att tycka till om programmet. Under Tyresöfestivalen kommer kommunen dessutom att informera om utvecklingen av området och Tyresöborna har då chans att ställa frågor om planerna.

Läs mer här


Utveckling av Wättingeområdet

  • Tidigare dialog om Wättingestråket

    Wättingestråket sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr och är ett av de områden som kommunen vill utveckla. Läs mer här om den tidiga dialogen.

  • Planprogram för Wättingeområdet

    Samråd över planprogram för Wättingeområdet, som inkluderar gymnasieområdet och Wättingestråket 30/8-30/9.

Publicerad av: annette.nordenstein@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-06

Högermeny