Tyck till om tyreso.se

Wättingeområdet

Chans att tycka till om Wättingeområdet! Planprogrammet var på samråd 30 augusti – 30 september 2016.

Hundrastplats, upprustat gång- och cykelstråk samt en parkourpark. Det är bara några av de tilltänkta inslagen i den framtida utvecklingen av Wättingeområdet. Det cirka 3,5 kilometer långa stråket sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr och blir en central del när hela Wättingeområdet ska utvecklas. En viktig del i planerna är också att bevara och stärka den fina natur som finns längs med stråket.

Illustrationsbild Wättingeområdet

Utöver själva satsningen på Wättingestråket innehåller planprogrammet en helt ny stadsdel med cirka 800 nya bostäder – Wättingebacken. Stadsdelen kommer att knyta samman Wättingestråket med de befintliga bostäder som redan i dag finns vid Granängsringen. Här kommer kommunen bland annat att satsa på att aktivitetstorg som ska ligga in anslutning till Tyresö gymnasium.

- Detta blir kommunens nästa stora utvecklingsområde. Området ligger fantastiskt till och innehåller ett unikt centralt rekreationsstråk. Genom att utveckla området knyter vi samman de befintliga bostadsområdena på ett bättre sätt och bidrar till kommunens variation, säger Sara Kopparberg, chef på Tyresö kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Läs mer här


Utveckling av Wättingeområdet

  • Tidigare dialog om Wättingestråket

    Wättingestråket sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr och är ett av de områden som kommunen vill utveckla. Läs mer här om den tidiga dialogen.

  • Planprogram för Wättingeområdet

    Samråd över planprogram för Wättingeområdet, som inkluderar gymnasieområdet och Wättingestråket avslutades 30/9.

Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Exploateringsenheten

Exploateringsingenjör
Pia Björnhård
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö kommun
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö