Tyck till om tyreso.se

Syfte och huvuddrag

 

Frågor och svar

  • Syfte och huvuddrag

    Befintlig stallbyggnad inom Alby naturreservat behöver utökas för att göra om dagens spiltor till boxar för hästarna, enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Bygglov kan inte ges då bebyggelsen strider mot gällande detaljplan. Genom ett upphävande av del av detaljplan 199 kan bygglov prövas utifrån reservatets förutsättningar.


Högermeny