Tyck till om tyreso.se

Upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av detaljplan 199, för fastigheten Bollmora 2:1 med förenklat standardförfarande.

Upphävande 199

Planen tas fram med förenklat standardförfarande.

Planuppdrag: MSU 2017-09-25 § 111

Samråd: 16 oktober - 6 november år 2017

Antagande: KS 9 januari 2018

Laga kraft: Kvartal 1 2018

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Detaljplanen för Upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg har varit på samråd med berörda myndigheter och sakägare under tiden 16 oktober – 6 november 2017. Detaljplanen, som tagits fram med  förenklat standardförfarande, har godkänts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 12 december 2017, enligt beslut § 164, och kommer tas upp för antagande på kommunstyrelsen sammanträde den 9 januari 2018.

Inkomna synpunkter under samrådsperioden finns redovisade i ett samrådsredogörelsen.

 

InformationPublicerad av: Jennifer.Peel@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-18

Högermeny

Kontakt

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Christina Bolinder
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö