Tyck till om tyreso.se

Förslag till utveckling

 

Frågor och svar

  • Förslag till utveckling

    I programmet föreslås en utbyggnadsstrategi och inriktning för Tyresö centrum. Det innehåller förslag på ny infrastruktur med vägar och trafiklösningar, förtätning med bostäder, om- och tillbyggnad av kommersiella lokaler, uppgradering av offentliga platser samt en utveckling av de olika idrottsfunktionerna kring Bollmoravallen. Programmet har redan resulterat i flera nya detaljplaner, bland annat Tyresövallen och Norra Tyresö Centrum och arbetet med att utveckla centrum fortsätter.


Högermeny