Tyck till om tyreso.se

Från slutet centrum till öppen stadskärna


Illustrationsbild av en möjlig framtida entré från "busstorget".

På 1950-talet hade Tyresö knappt 5000 invånare. Tyresö utvecklades, genom tillkomsten av Bollmora, på några få år till en modern förortskommun.

De första flerfamiljshusen som byggdes i Bollmora var de på Bollmoravägen och på Sikvägen.

Under 1960-talet femdubblades befolkningen. Ingen annan av Stockholms grannkommuner växte så snabbt.

Nu har vi passerat 40 000 invånare. Eftersom centrum inte var planerat för den utvecklingen, jobbar vi idag med nya detaljplaner som ska bidra till att förbättra trafikflödet genom centrum, förtäta centrum med bostäder för att det ska bli livfullt och tryggt samt ge fler möjlighet att bo nära service.


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2015-10-01

Högermeny