Tyck till om tyreso.se

Bakgrund

 

Frågor och svar

  • Bakgrund

    Tyresö kommun ligger strategiskt i Stockholmsregionen med närhet både till Stockholms centrala delar och till stora orörda naturområden. Tyresö Centrum har ett brett serviceutbud och fungerar, tack vare närheten till omkringliggande bostäder, skolor och idrottsanläggningar, både som kommunens kommersiella och sociala centrum. Området runt centrum saknar dock offentliga miljöer och mötesplatser av god kvalitet. I dag är det svårt för en ny besökare till Tyresö att orientera sig i centrum och det övergripande vägnätets uppbyggnad leder också till att onödigt mycket trafik leds genom de centrala delarna.

    För att möta konkurrensen från grannkommunernas centrumanläggningar och externhandelsområden måste Tyresö Centrum inte bara förnyas och utvecklas utan även hitta möjligheter att expandera.

    Tyresö kommun är en attraktiv bostadsort och invånarantalet växer stadigt. Samtidigt åldras Tyresös befolkning och många vill lämna sina villor och småhus och flytta närmare kommersiell och offentlig service. Det finns därför en stor efterfrågan på centrala och attraktiva bostäder i Tyresö. Kommunstyrelsens planberedning gav därför 2006-03-29 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett program för Tyresö centrum med omnejd. Planprogrammet fungerar som underlag till kommande detaljplaner, där varje delområde studeras mer i detalj.


Högermeny