Tyck till om tyreso.se

Samråd 27 april - 25 maj 2016

 

Frågor och svar

 • Samråd 27 april - 25 maj 2016

  Detaljplanen finns utställd för samråd mellan den 27 april och 25 maj 2016 för att få synpunkter från de som berörs av planen.

  Välkommen på samrådsmöte om planen för etapp 3 i utvecklingen av Norra Tyresö Centrum den 12 maj kl 17.00-18.30, samling i kommunens servicecenter.

  Välkommen med dina synpunkter

  Skicka dina synpunkter skriftligen med brev eller e-post så att det är oss tillhanda senast 25 maj 2016. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3. Efter samrådstiden görs en samrådsredogörelse där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter.

  Adress: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö.
  E-post: plan@tyreso.se


Högermeny