Tyck till om tyreso.se

Förslag till ny bebyggelse

 

Frågor och svar

  • Planförslaget omfattar fyra kvarter, tre allmänna gator och två gång- och cykelvägar. De fyra kvarteren innebär att uppförande av byggnader för bostads- och centrumändamål möjliggörs. I ett av kvarteren möjliggörs även förskola. Föreslagen bebyggelse har i huvudsak en skala på fem till sex våningar.

    I det nordligaste kvarteret möjliggörs också uppförandet av en byggnad om 16 våningar och en byggnad om sju våningar. Planförslaget omfattar också Simgatan som delvis får en ny sträckning, den nya gatan Älvdansgatan, och en del av den nya gatan Tidvattengatan (Gröna gatan) samt två gång- och cykelvägar.


Högermeny